Om Framtidslabbet

En jämlik arena, där alla är deltagare

Vassa som tusan och hjälpsamma som tusan. Hur går det ihop? Det gör det på Poppa. Här skapas en nätverksplattform där kreativa företagare kan mötas, lära av varandra och därmed skapa möjligheter till att nya idéer, samarbeten och nya företag kan uppstå. Ett ”framtidslabb” för kreativa företagare inom besöksnäring, matproduktion, kreativa näringar och övriga manade företag.

Här är det fokus på görbarhet så poppa in och prova att uttala det du vill göra. Tillsammans skapar vi hållbara platser och nya upplevelser såsom som vi själva skulle önska att det gick till. Tanken är att idéer, förslag och kreativitet ska ”poppa” bland företagarna och våra samverkanspartners och känslan vi vill skapa är framtidstro och delaktighet för ett hållbart och varmt näringsliv.

Poppa är ett initiativ samordnat av FFLK (Företagarföreningen Lerums kommun) Företagarna, NyföretagarCentrum Lerum, Sparbanken Alingsås, Floda Platsutveckling, Garveriet och Lerums kommun. Med stöd av Leader Göteborgs Insjörike, Regionalfonden.


Tillväxt Göteborgs insjörike – 2.0

”Aktiviteterna inom projektet syftar sammanfattningsvis åt att vi vill ligga i framkant på att ge nya och redan etablerade aktörer inom besöksnäringen i Göteborgs Insjörike bästa tänkbara förutsättningar för ett livskraftigt och hållbart företagande. Syftet med projektet är att stärka företag och föreningar i sina olika roller inom besöksnäringen. Besöksnäringen är en näring där det blir extra tydligt att företagarens marknad är gränslös. Såväl näringsliv och föreningsliv som de lokala turistorganisationerna i en kommun ges ett bredare utbud i allt från nätverk/affärer till produktutveckling/paketering. Turismen rör vid många olika delar av ekonomin och många olika branscher i näringslivet. ”