Om Framtidslabbet

En jämlik arena, där alla är deltagare

Vassa som tusan och hjälpsamma som tusan. Hur går det ihop? Det gör det på Poppa. Här skapas en nätverksplattform där kreativa företagare kan mötas, lära av varandra och därmed skapa möjligheter till att nya idéer, samarbeten och nya företag kan uppstå. Ett ”framtidslabb” för kreativa företagare inom besöksnäring, matproduktion, kreativa näringar och övriga manade företag.

Här är det fokus på görbarhet så poppa in och prova att uttala det du vill göra. Tillsammans skapar vi hållbara platser och nya upplevelser såsom som vi själva skulle önska att det gick till. Tanken är att idéer, förslag och kreativitet ska ”poppa” bland företagarna och våra samverkanspartners och känslan vi vill skapa är framtidstro och delaktighet för ett hållbart och varmt näringsliv.

Poppa är ett initiativ samordnat av: FFLK (Företagarföreningen Lerums kommun) Företagarna, NyföretagarCentrum Lerum, Sparbanken Alingsås, Floda Platsutveckling, Garveriet och Lerums kommun. Med stöd av Leader Göteborgs Insjörike, Regionalfonden.